Ubezpieczenia

 
 

Ubezpieczenie ZUS


Informujemy, że studenci którzy 
ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, (np nie są zatrudnieni, nie mają orzeczonej grupy inwalidzkiej lub ich małżonkowie nie są ubezpieczeni) mogą zostać ubezpieczeni w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przez Uczelnię. Wniosek należy złożyć w Dziekanacie. 
Ubezpieczenie OC + NNW


Od dnia 27 stycznia 2014. ubezpieczenie OC + NNW można zakupić wyłącznie bezpośrednio od ubezpieczyciela --> LINK

Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest niezbędnym warunkiem odbywania praktyk.

 

ALGORYTM (interaktywny) ubiegania się o wypłatę odszkodowania w przypadku szkody:

1
2
4
3
5