Wtyczka Twitter SS

Akademiki: Składanie wniosków o Domy Studenckie 2012

Informujemy,  do 31 maja 2012 r. należy w Dziale Dydaktyki CM składać dokumenty o przyznanie miejsca w Domu Studenckim na rok akademicki 2012/2013  - tylko obecnie studiujący.

Student, który w bieżącym roku otrzymuje stypendium socjalne składa


Pozostali studenci składają wnioski wraz z pozostałymi załącznikami zgodnie z Regulaminem przyznawania miejsc o Domy Studenckie CM UMK 

Porada: Sugerujemy wpisać swój e-mail i telefon kontaktowy (obok swoich danych osobowych). Do osób, które podadzą maila wyślemy informację o zakwaterowaniu i poinformujemy o wszelkich terminach.