Stypendium Rektora

 
 

 Stypendium rektora dla najlepszych studentów:

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów sportowców wynosić będzie 300 zł

 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosić będzie 450 zł

  WYDZIAŁ KIERUNEK STUDIÓW LICZBA PUNKTÓW*
  UPRAWNIAJĄCA DO STYPENDIUM
  FARMACEUTYCZNY analityka medyczna 43,6
  farmacja 44,7
  kosmetologia 47,3
  LEKARSKI biotechnologia 45
  lekarski 45,6
  NAUK O ZDROWIU audiofonologia 41,5
  dietetyka 44,5
  elektroradiologia 40,8
  fizjoterapia 46,1
  pielęgniarstwo 45
  położnictwo 44,2
  ratownictwo medyczne 40,4
  zdrowie publiczne 47,7

  * Liczba punktów za średnią ocen = średnia ocen x 10. Pozycję studenta na liście rankingowej ustala się sumując punkty za średnią ocen oraz punkty za osiągnięcia naukowe i artystyczne. Za średnią poniżej 4,0 student otrzymuje 0 punktów.